Teamwork

Bravery at work, , teamcoaching.

Het klinkt zo makkelijk, maar is dit het ook echt? Ik denk van niet, tenminste niet als je als team echt succesvol wilt zijn. De reden om in een team te werken is dat het resultaat van het team groter moet zijn, dan alle individuele prestaties bij elkaar opgeteld. Anders kan je namelijk net zo goed als individu verder gaan.

Er wordt veel door elkaar gepraat.

Standpunten worden vaak herhaalt.

De eerste reactie is vaak“Ja, maar”.

Er wordt meer over elkaar gesproken, dan met elkaar.

Binnen het team zijn bondjes gevormd.

Dit zijn allemaal aanwijzingen dat het team niet optimaal functioneert en het resultaat van het team dus niet de individuele resultaten zal overstijgen. Tijd voor actie, maar hoe dan?

1.    Pak allereerst maar één uitdaging per keer aan. Veranderen is een marathon, geen sprint. 

2.    Zorg dat je drie concrete voorbeelden van het gedrag, dat je wilt veranderen, kan benoemen. Komt dit gedrag, in korte tijd, niet zo vaak voor? Vraag je dan af of het de moeite van het veranderen waard is.

3.    Benoem de voorbeelden en vraag of het team zich hierin herkent. Je begint bijvoorbeeld met de zin; “Team, ik wil graag iets zeggen. Het valt mij op dat …”.

4.    Als het team dit herkent, maak dan afspraken met elkaar over hoe je dit in de toekomst wilt gaan voorkomen. Zorg ervoor dat deze afspraak concreet is. Bijvoorbeeld; per direct zorgen wij dat er slechts een persoon aan het woord is en wachten wij tot deze persoon is uitgesproken.

5.    Spreek teamleden erop aan als er van de afspraak wordt afgeweken.

6.    Herkent het team zich niet in je observatie? Laat het dan rusten. Als het team zich er niet in herkent, zien zij ook geen reden om te veranderen. Probeer het dan op een later moment nog een keer.

Herken je iets in bovenstaande? En vind je het spannend om zelf de eerste stap te zetten? Ik kan je hier prima bij helpen. Maak nu kans op een gratis observatiesessie. Tijdens deze sessie observeer ik het team (bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg), waarna ik mijn observatie zal delen. Dit laatste kan zowel aan het gehele team als alleen aan de leidinggevende of opdrachtgever. Meld je middels dit formulier aan, ik geef twee sessies per maand weg.