Doelen stellen als team, hoe doe je dat?

Het resultaat van een team, moet groter zijn dan alle individuele prestaties bij elkaar. Anders heeft het werken in een team geen toegevoegde waarde. De enige manier om inderdaad toegevoegde waarde te creëren als team, is dan ook om gezamenlijk doelen vast te stellen. 

Bravery at work, doelen stellen

Er zijn twee soorten doelen, namelijk taakdoelen en samenwerkingsdoelen. Het verschil tussen beide doelen is als volgt:

1.    Taakdoel – wat willen we met elkaar bereiken, wat gaan we opleveren?

2.    Samenwerkingsdoel – hoe willen wij onze taakdoelen bereiken, op welke manier gaan we dit samen doen?

Het taakdoel wordt veelal direct vastgesteld. Daarnaast is ieder teamlid het, over het algemeen, ook snel eens over dit doel. Iedereen weet wat er bereikt moet worden of wat men moet opleveren. 

Over het samenwerkingsdoel wordt vaak niet gesproken. Iedereen heeft een eigen visie over hoe ze denken het taakdoel te behalen en gaat op zijn of haar eigen manier hiermee aan de slag. En dat is precies waar het verschil gemaakt kan worden om als team echt succesvol te zijn. 

Een aantal tips, hoe je samenwerkingsdoelen kan vaststellen:

·     Maak afspraken over de manier van overleggen (hoe vaak, via welk medium etc.). 

·     Maak duidelijk wie welke taak heeft in het team en waaraan iedereen werkt.

·     Maak afspraken over de manier waarop jullie samenwerken (hoe geven jullie feedback, waar wordt men wel of juist niet op aangesproken).

·     Maak afspraken over hoe de beslissingen in het team genomen worden (unaniem, meeste stemmen gelden, de manager/ voorzitter bepaald etc.)

·     Bepaal hoe je het taakdoel wilt opleveren.

Wil je weten hoe de samenwerking binnen jouw team gaat? Ik kom graag eens langs om hiernaar te kijken. Ook deze maand geef ik namelijk tweekeer het Teamcoach pakket Brons weg. Aanmelden kan via een opmerking onder dit bericht, of stuur een email naar post@braveryatwork.com.

Effectief communiceren

We doen het elke dag, de hele dag. Logisch natuurlijk, anders krijg je niets gedaan. Maar communiceren we wel altijd bewust? En effectief? Veelal wel, maar ook vaak genoeg nog niet. Bij de teams die ik coach, zie ik vaak dat het juist op dit gebied misgaat.

Een klein theoretisch kader. Er zijn vier niveaus van communiceren:

1.    Inhoud – Het gespreksonderwerp, belangrijk is dat iedereen weet wat het onderwerp van gesprek is en dat niemand afdwaalt.

2.    Proces – Hoe gaan we het onderwerp bespreken. Hierbij is het belangrijk dat iedereen weet hoe er met het onderwerp wordt omgegaan. Is er bijvoorbeeld een agenda? Hoe wordt de besluitvorming gedaan? 

3.    Interactie – Hoe gaan we met elkaar om, hoe is de sfeer en is er respect voor elkaar? Een onderwerp waar zelden in het team over wordt gesproken, maar onbewust wel aanwezig is.

4.    Gevoel – Ieders eigen gevoel. Vaak ook geen onderwerp van gesprek, maar wel heel bepalend in hoe een gesprek of vergadering verloopt.

Deze niveaus zijn altijd aanwezig, maar dus lang niet altijd bewust. Toch beïnvloeden ze elkaar wel en kan je door het goed inzetten van de verschillende niveaus een gesprek richting geven. 

Waarom gaat het dan toch vaak fout? De focus ligt meestal op de inhoud, al komen we vaak niet tot een beslissing omdat we vergeten het over het proces te hebben. Of kan jij zelf je mening niet geven, omdat je het gevoel krijgt niet serieus genomen te worden waardoor je dicht klapt. Of is er binnen het team weinig respect voor elkaar, waardoor men elkaar niet laat uitpraten. Allemaal zaken waardoor communicatie niet altijd even soepel verloopt.

Bravery at work, effectief communiceren

Is hier iets aan te doen? Natuurlijk! Het begint al bij het feit dat je je bewust bent van de vier verschillende niveaus. En deze ook bewust inzet, enkele tips:

o  Zorg dat de inhoud voor iedereen duidelijk is.

o  Maak een agenda, deel deze met iedereen.

o  Spreek met elkaar af hoe je tot een beslissing komt.

o  Laat elkaar uitspreken.

o  Zorg dat iedereen aan het woord komt.

Vraag je je af hoe jullie communiceren in je team? Ik kom graag eens bij je kijken. Elke maand geef ik namelijk twee gratis observatiesessies weg. Tijdens deze sessie kijk ik met het team mee, waarna ik mijn observatie zal delen. Dit laatste doe ik het liefst in de vorm van een korte workshop. Aanmelden kan via een opmerking onder dit bericht, of stuur een email naar post@braveryatwork.com.